VISUEL PRØVNING

Vi udfører akkrediteret visuel prøvning (VT) iht. følgende standarder:

EN ISO 17635:2016
Ikke-destruktiv prøvning af svejsninger - Generelle regler for metalliske materialer

EN ISO 17637:2016
Ikke-destruktiv prøvning af svejsninger - Visuel kontrol af smeltesvejsninger

EN ISO 5817:2014  
Svejsning - Smeltesvejste samlinger i stål, nikkel, titanium og legeringer heraf (undtagen strålesvejsning) - Kvalitetsniveauer for svejsefejl

EN ISO 10042:2018
Svejsning – Lysbuesvejste samlinger i aluminium og dets legeringer – Kvalitetsniveauer for svejsefejl

NORSOK - M101
Structural steel fabrication

NORSOK M-601
Welding and Inspection of piping

ASME BPVC
Section V-Nondestructive Examination
BPVC-V - 2019

Eniso har et fleksibelt akkrediteringsområde og kan derfor implementere andre metodespecifikke harmoniserende standarder i kvalitetssystemet. Al akkrediteret prøvning udføres af ISO 9712 lvl2/3 certificeret personale og alle kontroller dokumenteres med en testrapport.

VT udføres altid før supplerende NDT, såsom MT, PT, UT og RT. En god visuel gennemgang af svejsningerne er essentiel og kan minimere behovet og omfanget af supplerende prøvning efterfølgende. Dette kan minimere omkostninger vedrørende godkendelse af svejsningerne. Mange standarder tillader VT udført som intern kontrol, såfremt udførende personale er kvalificeret. Eniso Nordic kan uddannel og oplære personale til internkontrol samt udførsel af specifikke og generelle procedurer til dette. 

 

Svejsning_1

KONTAKT ANG. VT.

quality_small

KVALITETS-
SIKRING

KVALITETS-
SIKRING

rapport_small

INSPEKTION

TILSTANDS-
KONTROL

TILSTANDSKONTROL

3_part_small

3.PARTS-
INSPEKTION

3.PARTS-
INSPEKTION

(+45) 61 37 38 48

(+45) 61 37 38 48


Eniso Nordic ApS
Metalgangen 19B
2690 Karlslunde


Eniso Nordic ApS
Metalgangen 19B
2690 Karlslunde


Eniso Nordic ApS
Metalgangen 19B
2690 Karlslunde

CVR: 38565753


Benjamin Mikkelsen
CEO, Operations Manager
Senior Inspector


Benjamin Mikkelsen
CEO, Operations Manager
Senior Inspector


Benjamin Mikkelsen
CEO, Operations Manager
Senior Inspector

ISO 9712 lvl 3 · NS476 lvl 3

Logo_footer

ALL RIGHTS RESERVED ENISO APS