ULTRALYDSPRØVNING

Vi udfører akkrediteret ultralydsprøvning (UT)
iht. følgende standarder: 

EN ISO 17635:2016
Ikke-destruktiv prøvning af svejsninger - Generelle regler for metalliske materialer

EN ISO 17640:2018
Ikke-destruktiv prøvning af svejsninger – Ultralydprøvning – Teknikker, prøvningsniveauer og vurdering

EN ISO 11666:2018
Ikke-destruktiv prøvning af svejsninger – Ultralydprøvning – Acceptniveauer

EN 10160:2000
Ultralydprøvning af flade stålprodukter med en tykkelse lig med eller større end 6 mm (reflektionsmetode)

NORSOK - M101
Structural steel fabrication

NORSOK M-601
Welding and Inspection of piping

ASME BPVC
Section V-Nondestructive Examination
BPVC-V - 2019

Eniso har et fleksibelt akkrediteringsområde og kan derfor implementere andre metodespecifikke harmoniserende standarder i kvalitetssystemet. Al akkrediteret prøvning udføres af ISO 9712 lvl2/3 certificeret personale og alle kontroller dokumenteres med en testrapport.

UT

KONTAKT

quality_small

KVALITETS-
SIKRING

KVALITETS-
SIKRING

rapport_small

INSPEKTION

TILSTANDS-
KONTROL

TILSTANDSKONTROL

3_part_small

3.PARTS-
INSPEKTION

3.PARTS-
INSPEKTION

(+45) 61 37 38 48

(+45) 61 37 38 48


Eniso Nordic ApS
Metalgangen 19B
2690 Karlslunde


Eniso Nordic ApS
Metalgangen 19B
2690 Karlslunde


Eniso Nordic ApS
Metalgangen 19B
2690 Karlslunde

CVR: 38565753


Benjamin Mikkelsen
CEO, Operations Manager
Senior Inspector


Benjamin Mikkelsen
CEO, Operations Manager
Senior Inspector


Benjamin Mikkelsen
CEO, Operations Manager
Senior Inspector

ISO 9712 lvl 3 · NS476 lvl 3

Logo_footer

ALL RIGHTS RESERVED ENISO APS